Als student van één van de hogescholen of als lid van Tresoar, kun je gratis lenen in alle Leeuwarder bibliotheken met uitzondering van de dbieb. Zoek in de collecties van dbieb, Tresoar, NHL Stenden hogeschool of Hogeschool Van Hall Larenstein om titels van boeken en tijdschriften, video’s en andere materialen te vinden. Neem wel even je studentenkaart of lidmaatschapskaart mee als bewijs. Ook kun je tegen een gereduceerd tarief lid worden van de dbieb. Heb je ergens iets geleend, dan dien je dat wel bij dezelfde instelling in te leveren.

In het onderstaande overzicht zie je wat iedere bieb te bieden heeft:

dbieb Tresoar NHL Stenden hogeschool Van Hall Larenstein
weekendopenstelling V V***
avondopenstelling V V*** V*** V***
stiltewerkplekken V V V V
overlegruimtes V* V V V
overlegruimtes met av-middelen V* V
open wifi V V
wifi via eduroam V V V
computerwerkplekken V V V** V**
gratis lenen V V V
kopiëren/printen/scannen V V V V
Bajes Streetfood Club V
gratis koffie/thee/cappuccino V
kantinevoorziening V V V
informatiepunt V V V V

* te huur
** voor gebruikers met een account van de betreffende instelling
*** in vakantieperiodes gelden aangepaste openingstijden, raadpleeg de website van de betreffende instelling voor meer informatie