Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân is een unieke faculteit gevestigd in Leeuwarden. De faculteit richt zich op de multidisciplinaire bestudering van wetenschappelijke vraagstukken samenhangend met maatschappelijke en economische thema’s die als relevant zijn bestempeld voor de Friese regio. Dit geeft internationale studenten, PhD’s en gerenommeerde onderzoekers de mogelijkheid om wetenschappelijke kwesties te benaderen vanuit verschillende perspectieven.

Studenten en docenten van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen boeken van de Universiteitsbibliotheek Groningen ophalen en terugbrengen bij Tresoar. Bovendien is er ook een eigen collectiedeel van Campus Fryslân te vinden bij Tresoar.

Contact

Wirdumerdijk 34
8911 CE Leeuwarden
Telefoon: (058) 205 5000
E-mail: campusfryslan@rug.nl

Meer info

www.rug.nl/cf/