In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat, Beheerautoriteit Waddenzee, Deltares, en de Leeuwarder Bibliotheken is er een Open Science Dag georganiseerd. De Open Science Dag wordt ieder jaar sinds 2019 georganiseerd door de Leeuwarder Bibliotheken om aandacht te schenken aan open science. Dit jaar is het Datahuis Wadden team gevraagd om voor belangstellenden kennis te maken met de informatieproduct dat ontwikkeld is door het Datahuis Wadden. Er zal een presentatie gegeven worden en daarna volgen er twee workshops, een voor gebruikers en een voor beheerders en wordt de middag afgesloten met een borrel. Registratie is gratis maar verplicht wegens beperkte zitplaatsen.

Datahuis Wadden met onder andere het Waddenregister is onderdeel van de Basismonitoring Wadden en dé plaats waar data en informatieproducten ten behoeve van het uitvoeren van beleid ten aanzien van de Waddenzee beschikbaar gemaakt worden. Het Datahuis is een huis in opbouw. Het fundament staat er, is operationeel en kan verder worden opgebouwd met data en informatie die van belang is voor het helpen verstevigen van het inzicht in het unieke ecosysteem van de Wadden. Het datahuis heeft de ambitie de toegangspoort te worden tot waardevolle data en informatie. Dit gebeurd door data en informatie beschikbaar te maken, aan te vullen en te beheren zodat het unieke ecosysteem van de Waddenzee verder verkent en geanalyseerd kan worden om het begrip te verhogen, ten behoeve van beleid en behoud van dit unieke systeem.

Wanneer

31 oktober 2023 van 13:00 – 17:00 uur

Programma

12:30 – 13:00: inloop met koffie/thee/fris
13:00 – 13:10: welkomstwoord Arjen Dijkstra
13:10 – 13:30: presentatie Waddenzee.nl website
13:30 – 14:45: presentatie Datahuis Wadden
14:45 – 15:00: pauze met koffie/thee/fris
15:00 – 16:00: workshops
16:00 – 17:00: borrel

Gerrit Hendriksen
Gerrit Hendriksen

Workshop: Voor gebruikers

Gerrit Hendriksen (Deltares)
De workshop zal vooral ingaan op gebruikte technieken, wat je ermee kunt in het en wat ermee zou moeten. In het kort zal worden ingegaan op het begrip FAIR. Wat het is, hoe het te gebruiken is. Zoals in de inleiding is geschreven is het Datahuis in opbouw en voorziet het voor zover mogelijk in de behoefte die eindgebruikers hebben. Maar dat kan zeker vooral vollediger en misschien ook beter. Om een goede inschatting te hebben waar de nadruk op moet komen te liggen de komende jaren is het gewenst eisen en wensen op te halen van eindgebruikers. Naast informatievoorziening is het huidige Datahuis in principe ook geschikt om uw behoeften ten aanzien van data, informatie en zelfs riekend naar kennis te faciliteren. We gaan graag met jullie in gesprek om een lijst van prioriteiten te maken waarop de focus komt te liggen.

Paul Rutten
Paul Rutten
Sander Holthuijzen
Sander Holthuijzen

Workshop: Monitoring voor en door Beheerders

Sander Holthuijzen (Rijkswaterstaat) en Paul Rutten (Beheerautoriteit Waddenzee)
De nieuwe projectleider Basismonitoring Waddenzee Sander Holthuijsen* (RWS) en Paul Rutten (Beheerautoriteit Waddenzee) zetten in op het verbeteren van de wisselwerking tussen beheerders en basismonitoring. De volgende vragen staan centraal: Welke info vanuit de basismonitoring worden gebruikt in de praktijk? Welke behoeften hebben beheerders t.a.v. de beschikbaarheid van informatie? Welke monitoring voeren beheerders uit en hoe kan die bijdragen aan de basismonitoring?
*Onder voorbehoud

Aanmelden

Inschrijving open vanaf 18 september 2023 via het inschrijfformulier

Locatie

Deze middag vindt plaats bij Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden.
Vanaf Station Leeuwarden is dit ca. 12 minuten lopen.
Parkeren kan in parkeergarage Oldehove, Oldehoofsterkerkhof 3 in Leeuwarden. Deze garage bevindt zich recht tegenover Tresoar.

Vragen?

Heeft u vragen over deze middag? Stuur dan een mailtje naar leeuwardenlibraries@gmail.com.