Leeuwarden Student City zet Leeuwarden als studentenstad landelijk en internationaal op de kaart.

De missie van Leeuwarden Student City is het boeien en binden van studenten in en aan Leeuwarden met als doelstelling om van Leeuwarden een nog bruisender studentenstad te maken. Samen met studenten, stagiaires en medewerkers organiseert Leeuwarden Student City evenementen op het gebied van Student life, Sport, Cultuur, Leren, Werken & Ondernemen, Huisvesting en Gezondheid én het is de organisatie achter de promotie van Leeuwarden als studentenstad. Leeuwarden Student City werkt in opdracht van NHL Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein en RUG/Campus Fryslân. Daarnaast wordt Leeuwarden Student City ondersteund door de gemeente Leeuwarden.

Door nauwe samenwerking met de gemeente Leeuwarden, overige onderwijsinstellingen, culturele instellingen en het bedrijfsleven draagt Leeuwarden Student City bij aan de marketing van Leeuwarden als studentenstad. Leeuwarden Student City ontwikkelt op verschillende domeinen faciliteiten die een bijdrage leveren om de studententijd (student life) in Leeuwarden zo bruisend mogelijk maken.

Contact

Telefoon: (058) 30 30 180
E-mail: info@leeuwardenstudentcity.nl

Meer info

www.leeuwardenstudentcity.nl