“The only thing that you absolutely have to know, is the location of the library.” Albert Einstein

Kiezen wordt lastig: je kunt op wel vijf plekken in Leeuwarden terecht om te studeren, informatie te zoeken, onderzoek te doen, te overleggen en/of boeken te lenen.

De bibliotheken van Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden hogeschool, dbieb en Tresoar werken samen om jou als student zoveel mogelijk van dienst te zijn. Op deze website kun je zien waar je wanneer terecht kunt en wat iedere bieb te bieden heeft.